Kakanj -24- online
CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Tekući transfer za stipendiranje studenata” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu,

Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020./2021. godinu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport”.

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a nepotpuna dokumentacija se ne vraća.

Izvor 072info

Komentari su zatvoreni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Dugme za prihvatanje Pročitaj više