Kakanj -24- online
CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

Vlada FBiH donijela odluku o raspodjeli 200 miliona KM pomoći kantonima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine održala je danas 279. sjednicu na kojoj je između ostalog donesna i odluka o raspodjeli finansijskih sredstava kantonima u iznosu od 200 miliona KM.

Ova sredstva utvrđena su Proračunom Federacije BiH za 2021. godinu, a Federalno ministarstvo finansija zaduženo je za njihovu raspodjelu prema kantonima.

Ova sredstva predstavljaju pomoć proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19 i za infrastrukturne projekte.

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

Od ukupnog iznosa je Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno je 23.903.093 KM, Posavskom 7.601,971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko- podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Raspodjela sredstava na kantone u pojedinačnim iznosima utvrđena je na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI – sredstva iz aranžmana s MMF-om”, objavljenoj u Službenim novinama Federacije BiH.

Federalna vlada će, u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, dodijeljena sredstva doznačiti na depozitne račune proračuna kantona, koji su dužni izvještaje o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Piše: Klix.ba

Komentari su zatvoreni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Dugme za prihvatanje Pročitaj više