Kakanj -24- online

Osvrt na utrošena sredstva iz budžeta Općine Kakanj u 2021. godini

Danas je u prostorijama Općine Kakanj upriličena redovna godišnja press konferencija na kojoj se iznio izvještaj za utrošena sredstva iz budžeta u 2021. godini.

 1. Budžet Općine Kakanj: Likvidnost na vrlo visokom nivou 

Općina Kakanj je sa svojim budžetom u samom vrhu  jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH sa izrazito velikim procentom učešća neporeznih prihoda u ukupnim prihodima budžeta, što je pokazatelj velikog angažmana uprave na obezbjeđenju prihoda. Radi se o prihodima koji su ostvareni najvećim dijelom u zavisnosti od rada jedinstvenog organa uprave Općine Kakanj. 

Osnovne karakteristike Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu su: 

 • Plan Budžeta  za 2021. godinu je veći za 42% od izvršenja Budžeta za 2020. godinu; 
 • Plan neporeznih prihoda je veći za 46% u odnosu na izvršenje istih prihoda u 2020. godini; 
 • Neporezni prihodi učestvuju sa 36,77 % u ukupnim prihodima za 2021. godinu; 
 • Kapitalni transferi i kapitalni izdaci iznose 6.513.795,00  KM i čine 23,00% ukupnog budžeta; 
 • Na kraju 2021. godine očekuje se pozitivan rezultat i visoki procenat izvršenja plana prihoda od preko 90 %; 
 • U 2021. godini se u planu rashoda našao i dug po osnovu kredita za rekonstrukciju vodosnabdijevanja Kaknja po kreditu prema Federalnom ministarstvu finansija (KfW) i to  anuitet za 2020. i anuitet za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.490.383,50  KM. Cjelokupan dug po kreditu je plaćen; 
 • Procjena izvršenja prihoda za 2021. godinu je 95%; 
 • Procjena izvršenja rashoda cca 80% od plana; 
 • Likvidnost Budžeta je na vrlo visokom nivou-svi računi prema dobavljačima se izmiruju u valutnim rokovima. 

Uporedni pokazatelji o Budžetu Općine Kakanj 

Rast Budžeta Općine Kakanj u periodu 2011-2021. godina 

R.br. Opis Iznos Indeks (lančani) 
1. Izvršenje Budžeta 2011. god.                          12.779.461,00                                           100 
2. Izvršenje Budžeta 2012. god.                               11.525.689,00                                             90 
3. Izvršenje Budžeta 2013. god.                          12.719.247,00                                           110 
4. Izvršenje Budžeta 2014. god.                          16.748.052,00                                           131 
5. Izvršenje Budžeta 2015. god.                          19.331.994,00                                           115 
6. Izvršenje Budžeta 2016. god.                          18.124.607,00                                             94 
7. Izvršenje Budžeta 2017. god.                          20.701.462,00                                           114 
8. Izvršenje Budžeta 2018. god.                          22.374.288,00                                           108 
9. Izvršenje Budžeta 2019. god.                          21.381.109,00                                             96 
10. Izvršenje Budžeta 2020. god.                          19.908.381,00                                             93 
11. Plan Budžeta za 2021. godinu                          28.292.035,00                                           142 

Rast neporeznih prihoda Budžeta Općine Kakanj (prihodi koji najviše zavise od aktivnosti organa uprave općina)  

R.br Opis Iznos Indeks (lančani) 
1. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2011. g.                 4.698.993,00                       100 
2. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2012.g.                 4.275.635,00                         91 
3. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2013.g.                 5.037.185,00                       117 
4. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2014.g.                 4.634.210,00                         92 
5. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2015.g.                 7.727.376,00                       166 
6. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2016.g.                 7.620.292,00                         99 
7. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2017.g.                 8.948.516,00                       117 
8. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2018.g.                 9.531.431,00                       106 
9. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2019.g.                 9.424.369,00                         99 
10. Ostvareni neporezni prihodi Budžeta za 2020.g.                 7.119.076,00                         75 
11. Plan neporeznih prihoda za 2021. godinu               10.403.677,00                       146    
 1. Razvoj poduzetništva i poljoprivrede i urbanizam 
 1. Snažna finansijska podrška Općine Kakanj poduzetništvu 

Kroz Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu bit će realizirana novčana sredstva u iznosu od 450.000,00 KM (iznos nije konačan).  

Podsticajna sredstva su realizovana za sljedeće pozicije i namjene: 

 • Refundacija troškova registracije novoosnovanih poslovnih subjekata: Podsticaj je ostvarilo 10 pravnih i 42 fizička lica (ukupno 52), iznos sredstava 22.243,55 KM; 
 • Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“: Podsticaj je ostvarilo 25 nezaposlenih osoba, iznos sredstava 91.107,21 KM (iznos nije konačan);  
 • Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika: Podsticaj je ostvarilo 17 pravnih/fizičkih lica koji su zaposlili 29 radnika, iznos sredstava: 81.000,00 KM (iznos nije konačan); 
 • Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2020. i 2021. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj: Realizacija ovog projekta je u toku; 
 • Sufinansiranje projekta u saradnji s međunarodnim i nevladinim organizacijama: Općina Kakanj je u saradnji s investicijskom fondacijom IMPAKT realizovala projekat IMPAKT inkubator poslovnih ideja. Podsticaj je ostvarilo 5 registrovanih firmi čiji biznisi nisu stariji od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je cca 100.000,00 KM, od čega je iz programa Općine Kakanj isplaćeno 15.000,00 KM. Općina Kakanj je sufinansirala i projekat Udruženja poslodavaca općine Kakanj – izrada Kataloga poslovnih subjekata sa područja općine Kakanj. Za ovu namjenu je iz Programa ove godine isplaćeno 5.000,00 KM;  
 • Sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja i šivanja“: Projekat se realizovao u saradnji sa Udruženjem žena općine Kakanj (UŽOK). 22 žene sa područja MZ Kučići su pohađale i uspješno završile obuku. Za realizaciju ovog projekta realizovano je 10.000,00 KM; 
 • Saradnja na projektima udruženja privrednika, promocija razvoja poduzetništva i obrta i učešće na sajmovima: Podsticajna sredstva utrošena su za sufinansiranje projekta „Ekonomsko istraživački centar“ koji se realizovao u saradnji sa Udruženjem poslodavaca općine Kakanj, medijsko predstavljanje korisnika podsticajnih sredstva, obavještavanja o podsticajima, izrada i štampanje afiša u vezi programa podsticaja (poduzetništvo i poljoprivreda) i kataloga slobodnih lokacija na području općine Kakanj i sl. Iznos sredstava 21.566,89 KM;  
 • Ugovorene obaveze prema korisnicima podsticajnih sredstava za projekte „Pokreni svoj posao u Kaknju“ i „Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj“: Shodno potpisanim ugovorima podsticajna sredstva sa ove pozicije isplaćena su za 86 korisnika (67 – projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, 11 – „Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj“ i 8 – „Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj“), iznos sredstava 162.203,85 KM (iznos nije konačan); 
 • Nabavka stručne literature: Općina Kakanj je za potrebe JU „Gradska biblioteka“ Kakanj nabavila stručnu literaturu iz oblasti poduzetništva, iznos sredstava 986,00 KM; 
 • Rezervna sredstva: Podsticajna sredstva sa ove pozicije utrošena su za pružanje finansijske podrške projektima koji nisu predviđeni programom. Iznos sredstava 11.231,29 KM. 
 1. Snažna podrška poljoprivredi 

U oblasti poljoprivrede tokom 2021. godine primljene su 3.552 stranke. U Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) upisano je 71 poljoprivredno gazdinstvo i klijent, a 782 gazdinstva su ažurirala podatke. Do sada je u RPG i RK upisano 1.958 poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. 

U  Budžetu Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2021. godinu je odobren iznos od  423.800,00 KM, a do sada je  realizovano  cca 392.805,18 KM. Također je planirana pozicija za troškove rada Saveza „KAP“ Kakanj u iznosu od 34.000,00 KM. 

Za podsticaje, uključujući sredstva sa viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija i Savez „KAP“ Kakanj, obrađeno je, odobreno i isplaćeno 946 zahtjeva. 

 1. Oblast stočarstva 
 • Podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka (organizovani otkup), ukupno je otkupljeno 791.959 litara mlijeka (204 zahtjeva), iznos podsticaja: 75.910,52 KM; 
 • Podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu (prodaja na zelenoj pijaci), 12 zahtjeva, iznos podsticaja: 3.900,00 KM; 
 • Podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača (9 zahtjeva), iznos podsticaja: 4.050,00  KM; 
 • Podsticaj za pčelarstvo (112 zahtjeva), iznos podsticaja: 22.221,50 KM; 

UTROŠENO U OBLASTI  STOČARSTVA: 106.082,02 KM (primljeno i obrađeno 337 zahtjeva). 

 1. Oblast ratarstva 
 • Plastenička i staklenička proizvodnja (127 zahtjeva), prijavljena površina pod plasteničkom proizvodnjom iznosi 18.445 m2, iznos podsticaja 29.771,25 KM; 
 • Proljetna obrada zemljišta (91 zahtjev), prijavljena površina obrađenog zemljišta iznosi 659.896 m2, iznos podsticaja: 31.716,60 KM; 
 • Jesenja obrada zemljišta (54 zahtjeva), prijavljena površina obrađenog zemljišta iznosi 317.846 m2, iznos podsticaja: 14.341,80 KM; 

UTROŠENO U OBLASTI  RATARSTVA: 75.829,65 KM (primljeno i obrađeno 272  zahtjeva). 

 1. Oblast voćarstva 
 • Podsticaj za proizvedene-otkupljene količine voća i povrća (143 zahtjeva), prijavljene-otkupljene količine  iznose 138.913,75 kg (od toga 134.360,75 kg jagodasto voće-uglavnom malina i 4.553 kg povrće), iznos podsticaja 19.552,49 KM; 
 • Podsticaj za održavanje zasada jagodastog voća, a koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr), te pitomog šipurka u 2021. godini (8 zahtjeva), iznos podsticaja: 2.006,00 KM; 
 • Podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (40 zahtjeva)                                                                                                                         iznos podsticaja: 16.083,84 KM. 

UTROŠENO  U OBLASTI  VOĆARSTVA: 37.642,33 KM, primljen i obrađen 191  zahtjev. 

 1. Sufinansiranja 
 •  Podsticaj za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti (5 korisnika), iznos podsticaja: 17.367,21 KM; 
 • Podsticaj za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj (2 korisnika), iznos podsticaja: 40.000,00 KM; 
 •  Podsticaj za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača – članica Saveza „KAP“ Kakanj (8 korisnika), iznos: 23.793,60 KM; 
 •  Podsticaj za sufinansiranje  projekata u saradnji sa međunarodnim organizacijama (Muslim Aid) – dodjela 20 plastenika (20 korisnika), učešće Općine Kakanj 48% ( 27.612,00 KM), primljeno i obrađeno 35 zahtjeva. 

UTROŠENO  U PROJEKTIMA  SUFINANSIRANJA: 108.772,81 KM. 

 1. Ostale vrste podsticaja 
 • Izvještajno – prognozni poslovi i ostale usluge iz Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u poljoprivredi za 2021. godinu (medijsko predstavljanje poljoprivrede, sajmovi, studijske posjete, vezano za  poljoprivredu i ruralni razvoj, nabavka stručne literature), te ostale fakture (7 zahtjeva), iznos: 15.033,60 KM; 
 • Ugovorene obaveze iz 2018., 2019. i 2020. godine (refundacije doprinosa za registrovane polj. proizvođače i dr., – 37 zahtjeva), Projekat jesenske sjetve 2020. u saradnji sa FMPVŠ (43  zahtjeva), iznos: 35.989,57 KM.     

UKUPNO REALIZOVANO  ZA OSTALE VRSTE PODSTICAJA: 64.478,37 KM (primljeno i obrađeno 99 zahtjeva). 

UKUPNO REALIZOVANA SREDSTVA: 392.805,18 KM 

 1. Kancelarija Saveza „KAP“ Kakanj 

Troškovi rada  kancelarije Saveza polj.udruženja „KAP“ Kakanj (12 zahtjeva), 27.650,00 KM.   

UTROŠENO ZA RAD KANCELARIJE: 27.650,00 KM. 

 1. Urbanizam 

PREGLED  RIJEŠENIH  PREDMETA U 2021. GODINI – URBANIZAM 

 Broj predmeta 
Odobrenje za građenje 78 
Urbanističke saglasnosti 84 
Upotrebne dozvole 23 
Legalizacija 131 
Javne površine 120 
Uvjerenja 217 
Ukupno 653 
 1. Godina velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu, vodovode, kanalizacione mreže… 
 Projekti i ugovori  realizovani  u 2021. 
Izgradnja dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo (II ugovor iz 2020.) 271.178,04  Vlada FBiH  Realizovano 
Izgradnja novoprojektovane dionice regionalne ceste Donji Kakanj – Kondžilo ( završna faza) 1.200.000,00 Vlada ZDK i Općina Kakanj  Realizovano 
Izgradnja nove saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do kružnog toka kod Policije i Općinskog suda 454.878,00 Općina- Program komunalne naknade  Radovi u toku 
Rekonstrukcija ceste na Plandištu- denivelacija  44.928,00 Općina- Program komunalne naknade  Realizovano 90 % 
Završetak radova na izgradnji pristupne saobraćajnice stadionu FK Rudar 44.932,07 Općina- Program komunalne naknade Realizovano 
Asfaltiranje dionice puta u Ulici bratstva i jedinstva kod cementarskog mosta u dužini od 290 metara 42.692,22 Općina- Program komunalne naknade  Realizovano 
Sanacija ceste kroz Malješ – industrijski put 29.999,65 Općina- Program komunalne naknade  Realizovano 
Nabavka i postavljanje zaštitne mreže na kosinama puta Kakanj – Tršće 24.753,67 Općina- Program komunalne naknade  Realizovano 
Rekonstrukcija ceste u MZ Kakanj II- ulica Rudija Čajaveca 29.997,88 Općina- Program komunalne naknade  Realizovano 
Rekonstrukcija puta u MZ Brnj 19.998,42 Općina – Program koncesija   Realizovano 
Rekonstrukcija puta kroz Donji Kakanj (od škole do mosta) 39.991,21 Općina – Program koncesija  Realizovano 
Rekonstrukcija putne infrastrukture u MZ Ričica 80.998,85 Općina – Program koncesija  Realizovano 
Rekonstrukcija puta u MZ Modrinje 27.785,93 Općina – Program koncesija  Realizovano 
Rekonstrukcija puta u MZ Bištrani 24.999,10 Općina – Program koncesija  Realizovano 
Izgradnja trotoara u ulici Paše Kubata, MZ Bukovlje 21.811,96 Općina- Program TE   Realizovano 
Sanacija puta u naseljenom mjestu Pedići 10.391,94 Općina- Program TE  Realizovano 
Sanacija puta Vinski put- Donji Banjevac 19.999,80 Općina- Program TE Realizovano 
Rekonstrukcija ceste za Lučane, MZ Bilješevo 49.999,91 Općina- Program TE  Realizovano 
Rekonstrukcija puta u Jozanovićima, od raskrsnice puta za Čizmiće 21.732,88 Općina- Program TE  Realizovano 
Sanacija puta Alagići- Vrbica, MZ Zgošća 20.553,47 Općina- Program TE  Realizovano 
Rekonstrukcija ceste kroz Brus (dodatno) 39.999,19 Općina- Program TE  Realizovano 
Sanacija pristupnih saobraćajnica od Mosta šehida do džamije u MZ Kakanj II 11.341,61 Općina- Program TE  Realizovano 
Rekonstrukcija ceste u MZ Plandište – Iznad Poleta 24.818,27 Općina- Program TE  Realizovano 
 Rekonstrukcija puteva po MZ Varda (dodatno) 49.900,50 Općina- Program TE  Realizovano 90 % 
Asfaltiranje i sanacija puta za Desetnik 39.955,00 Općina- Program TE  Realizovano 
Asfaltiranje puta u Javoru 15.264,00 Općina- Program TE   Realizovano 
Rekonstrukcija puta u Brežanima kod mosta  16.625,51 Općina- Program TE  
          UKUPNO:         2.679.527,08     
Izgradnja nove saobraćajnice od ulice 7. Muslimanske brigade do kružnog toka kod Policije i Općinskog suda 460.000,00 Vlada FBiH Ugovoreno, implementacija se nastavlja po okončanju ugovora I (Program komunalne naknade) 
Rekonstrukcija puta Alagići- Kalfići-Crnač 70.000,00 Općina – Program koncesija i  Vlada FBiH Sklopljen Okvirni sporazum( 2021/22) i u pripremi ugovor za 2021. 
Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta 509.891,00 Općina- Cestarine Implementacija tokom cijele godine 

Pored projekata koji su realizovani, ili su u toku realizacije, napominjemo da su i za sve druge projekte cestovne infrastrukture koji su bili obuhvaćeni programima za 2021. godinu provedene procedure javnih nabavki i potpisani ugovori o izvođenju radova tako da su isti spremni za realizaciju početkom 2022. godine. 

Izgradnja stambene zgrade za socijalno ugrožene porodice Roma u naselju Varda (VIII zgrada) 420.720,30 Općina, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Caritas Švicarske Realizacija u toku 
Izgradnja potpornog zida i parkinga ispred zgrade K15 u Kaknju 26.501,40 Općina, Program komunalne naknade Realizovano 
Završetak radova na izgradnji parkinga kod Veterinarske stanice 13.109,54 Općina, Program komunalne naknade Realizovano 
Izgradnja LED  rasvjete u naselju Kamen (ugovor iz 2018. i 2020.godine) 16.348,00 Općina – Program TE  Realizovano 
Izgradnja LED rasvjete u Dumancu 22.464,09 Općina – Program TE (Ugovor iz 2020.godine) Realizovano 90 % 
 Održavanje javne rasvjete na području općine Kakanj 137.373,86 Općina – Program komunalne naknade Realizacija tokom godine 
Led rasvjeta Tršće 54.873,00 Općina – Program TE  Realizacija u toku  
 UKUPNO: 691.390,19   
 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Izrada glavnog projekta mosta na rijeci Bosni u Modrinju  16. 965,00 Općina, Program komunalne naknade Realizacija u toku 
Izrada izmjene i dopune glavnog projekta vodosnabdijevanja sela Mramor 6.967,35 Budžet Općine – Program koncesija Realizacija u toku 
Izrada projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornja Ričica 5.721,30 Ministarstvo vodoprivrede ZDK  Realizovano 
Izmjena i dopuna Glavnog projekta Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo 1.339,65 Budžet Općine Kakanj Realizovano 
Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora za naselje  Aliefendići, MZ Zgošća 1.404,00 Ministarstvo za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu ZDK Realizovano 
Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora za naselje Brus, MZ  Bukovlje 1.450,80 Ministarstvo za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu ZDK Realizovano 
Izrada projekta izgradnje vodovodnog sistema za selo Bištrani, MZ  Bištrani 5.616,00 Ministarstvo za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu ZDK Realizovano 
Izrada projekta distributivnog cjevovoda vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe 2.784,60 Ministarstvo za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu ZDK Realizovano 
UKUPNO:     42.302,70    
 Projekti realizovani u 2021. Godini  
Odvodnja oborinske kanalizacije u Rudarskoj ulici 10.654,00 Općina – Program komunalne naknade Realizovano 
Rješavanje izvorske i oborinske vode u mjestu Čobe 22.407,00 Općina – Program komunalne naknade Realizovano 
Izgradnja kanalizacije u Papratnici (V faza) 50.568,98 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano 
Distributivna mreža u naselju Bijele Vode  67.860,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano 
Vodovod Zagrađe  162.279,00 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano  
Kanalizacija u naselju Plandište, proširenje gradske kanalizacije 76.112,07 Ministarstvo vodoprivrede ZDK Realizovano  
Kanalizacioni sistem za naselje Čobe, MZ Bukovlje 78.600,28 Ministarstvo vodoprivrede ZDK   Realizovano 
Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići i povećanje kapaciteta sa izvorišta Mala rijeka  126.543,06 Ministarstvo vodoprivrede ZDK  Realizovano 
Uređenje desne obale rijeke Bosne 186.967,63 Agencija za vodno područje rijeke Save Realizacija u toku 
                             UKUPNO: 781.992,02   

Program utroška sredstava od vodnih naknada za 2021. godinu i Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji između Ministarstva i Općine zaključen je u novembru. U toku je priprema tenderske dokumentacije za javnu nabavku. 

 1. Ekološke aktivnosti 

Općina Kakanj je i u 2021. godini nastavila kontinuitet značajnog ulaganja u projekte zaštite okoliša i energijske efikasnosti. Ta ulaganja ogledaju se kroz realizovane projekte: 

 • Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije i uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci – utrošeno sredstva 35.480,94 KM; 
 • Povećanje energijske efikasnosti kroz rekonstrukciju krova na staroj zgradi Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, vrijednost projekta  135.322,22 KM. Općina Kakanj je iz Budžeta izdvojila iznos od 55.482,02 KM, a iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša (po javnom pozivu) osiguran je iznos od 79.840,20 KM; 
 • Povećanje energetske efikasnosti – javni objekat Dom Vukanovići, vrijednost investicije 59.358,42 KM, i to iz Budžeta Općine Kakanj iznos od 39.358,42 KM, dok je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo iznos od 20.000,00 KM (prema javnom pozivu); 
 • Povećanje energetske efikasnosti Ambulante Krševac, nastavak projekta do utroška sredstava – ukupno je utrošeno 12.695,63 KM; 
 • Izgradnja LED rasvjete u naseljenim mjestima, ukupno je investirano  u 9 mjesnih zajednica iznos od 160.061,00 KM; 
 • Nastavak rekonstrukcije vrelovoda na mreži daljinskog grijanja, ukupna vrijednost investicije 200.000,00 KM, projekat je realizovalo JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj; 
 • Nabavka mehanizacije – nadogradnja autosmećara, JP „Vodokom“ je zaduženo za realizaciju projekta, projekat realizovan u vrijednosti preko 100.000,00KM; 
 • Sufinansiranje zamjene azbestnih krovova na objektima kolektivnog stanovanja, projekat je u završnoj fazi realizacije, vrijednost investicije 80.202,69 KM (zamijenjen pokrov na 20 objekata kolektivnog stanovanja u ukupnoj površini  od 6.290,80 kvadratnih metara); 
 • Nadogradnja autosmećara sa istresačem kontejnera sa montiranim kranom za podzemne kontejnere – ukupno vrijednost investicije 200.000,00 KM, projekat je realizovan preko JP Vodokom d.o.o Kakanj; 
 • Ugradnja podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci, projekat je u fazi realizacije,  ukupno utrošeno 3.204,34 KM, do kraja godine isti će biti realizovan (predviđen iznos od 25.000,00 KM); 
 • Realizovan projekat  „Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog objekta u vikend naselju Ponijeri“ u iznosu od 50.000,00 KM,  JU KSC Kakanj zadužena za realizaciju; 
 • Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima, projekat u fazi realizacije, postavljena tri igrališta od ukupno predviđenih pet za ovu godinu, a nastavak će biti u narednoj godini. Ukupna vrijednost realizacije svih pet igrališta u pet mjesnih zajednica iznosi 40.000,00KM; 
 • Mobilna monitoring stanica, kojom upravlja Odsjeku za zaštitu okoline – Zeleni ured, stara je preko 12 godina te podložna čestim kvarovima, a zbog složene procedure javne nabavke i deficita adekvatnih servisera na tržištu BiH, postupak nabavke često otežava uredan rad mobilne monitoring stanice. Monitoring stanica nam je potrebna u cilju obavještavanja stanovnika općine Kakanj o kvalitetu zraka, za potrebe primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK i za praćenje trenda zagađenja zraka. Za redovno održavanje stanice i nabavku rezervnih i potrošnih materijala realizovano je 32.862,92 KM. Aplikacijom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH obezbijeđen je iznos od 50.000,00 KM za nabavku analizatora za mjerenja SO2 i analizatora prašine PM 10, PM 2,5., a iz Općinskog Bužeta iznos od 28.386, 72 KM, što ukupno iznosi 78.386,72 KM. Takođe za nabavku ostalih analizatora (NOX/NO2/NO, CO, O3) apliciranjem na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša obezbijedili smo sredstva od 65.047,00 KM, a iz Budžeta Općine izdvojili smo iznos od 7.227,48 KM  što ukupno iznosi 72.274,80 KM. Na ovaj način stiču se uslovi za uspostavu fiksne monitoring stanice koja će biti postavljena u gradskoj jezgri čime će se omogućiti efikasnija upotrebu mobilne monitoring stanice za mjerenje zagađujućih čestica u smislu disperzije lokacija mjerenja; 
 • Općina Kakanj je opredjeljena za uspostavu procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj pa je tako kroz subvencije troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica shodno Odluci o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica (Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/20) izdvojeno  63.737,50 KM. Odvoz je proširen na odvoz otpada sa izletišta Bočica“; 
 • Podržane su jednodnevne volonterske akcije organizovane od strane mjesnih zajednica i nevladinih udruženja, te su realizovani projekti:  Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire, Snimanje i emitovanje radio emisija „Eko vijest za bolju svijest“, Snimanje i emitovanje TV  emisije „Zajedno za eko budućnost, poštuj prirodu-čuvaj energiju“. Za ove aktivnosti izdvojena su sredstva u iznosu cca 30.000,00 KM; 
 • Potpisan je ugovor o prevozu stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagađujućih materija u zraku, vrijednost  5.803,91 KM; 
 • Izvršeno je plaćanje drugog anuiteta za kupovinu objekta Eko kuća Ponijeri u iznosu od 153.250,00 KM; 
 • Izvršeno je plaćanje obaveza Općine Kakanj za 2020. i 2021. godinu (glavnica +kamata), prema otplatnom planu iz Amandmana IV na Ugovoru skladu sa odredbama Amandmana IV na Zaseban sporazum o pozajmici Projekat rehabilitacije vodosnabdjevanja Kaknja, zaključenog 07.10.2015. godine, u iznosu 1.490.353,65 KM i to 205.447,85 KM na ime kamata za 2020. i 2021. godinu a 1.284.905,80 KM na ime glavnice za 2020. i 2021. godinu; 
 • U cilju održavanja postojećih uređenih površina i uređenja novih izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine realizovan je iznos od 10.922,91 KM; 
 • Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj u cilju prevencije izljevanja i poplava, vrijednost radova 36.606,96 KM; 
 • Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda. Za realizaciju aktivnosti zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Projekat je u fazi realizacije, do kraja godine će biti realizovan u potpunosti (predviđen iznos od 319.270,91 KM); 
 • Unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih), za 2021. godinu planirani iznos sredstava je 110.000,00 KM, utrošeno do danas 91.962,38 KM , neutrošeno 18.037,62 KM, projekat će biti realizovan do kraja godine, za realizaciju zadužen Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj; 
 • Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz popravak i uređenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, čišćenje vodnih objekata, deratizacije, kafilerijske usluge, te čišćenje vodnih objekata u iznosu od 80.000,00 KM. Za realizaciju istih zadužen Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj; 
 • Potpisani su ugovori sa NVO, prema javnom pozivu za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz 2020. godine, u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM, u toku je dostavljanje izvještaja o realizaciji. 
 1. Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina 

U Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina zavedeno je 2.415 predmeta kroz program DocuNova. Zabilježeno je 1.008 upisa u knjigu ulazne i izlazne pošte, te 3.444 upisa u internu dostavnu knjigu. 

Iz obimnog statističkog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko stavki:  

U 2021. godini zaprimljena su 4 zahtjeva za utvrđivanja javnog interesa, realizirane su 32 eksproprijacije u Ribnici za potrebe RMU Kakanj, 3 deekspropirijacije, dva predmeta prodaje nekretnina putem javnog konkursa, 3 predmeta prodaje nekretnina neposrednom pogodbom, 15 predmeta utvrđivanja prava vlasništva, 3 zahtjeva za dodjelu poslovnih prostora bez naknade, 15 predmeta ispravke greške u katastraskom operatu, 8 predmeta za povrat uplaćene takse… 

Zabilježene su 3 zahtjeva za vraćanje imovine u vlasništvu građana, 3 zahtjeva za prenos stanarskog prava, jedan zahtjev za vraćanje stana vlasniku, 3 zaključena ugovora o upravljanju stambenim zgradama (do sada je zaključeno 146 ugovora o održavanju i upravljanju stambenim zgradama). 

Odsjek je radio i na realizaciji projekta izgradnje osme po redu stambene zgrade socijalnog stanovanja s 10 stanova u naselju Varda u saradnji s “Caritasom” Švicarske. U toku su i pripreme novog projekta izgradnje zgrade socijalnog stanovanja s 10 stanova (deveta zgrada). 

U Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina redovno se rješavaju predmeti po zahtjevima, te se vrši održavanje premjera i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu. 

U Odsjeku je izvršena i harmonizacija 4 katastarske općine (Bjelavići, Bukovlje, Bićer i Zgošća) sa ukupno cca 8.000 parcela, u okviru pilot projekta Federalne geodetske uprave. 

U 2021.godini izvršeno je 218 cijepanja parcela na terenu, 54 uplanjenja objekata, 5 spajanja parcela, jedno isplanjenje objekta, 63 promjene kulture… 

Izvršeno je izdavanje 261 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, 792 identifikacije parcela stari-novi premjer, provedeno je 595 rješenja o nasljeđivanju, provedeno je 494 ugovora, provedeno je 28 imovinsko-pravnih rješenja, 50 sudskih presuda, izdata su 3.193 prepisa posjedovnih listova 

 1. Društvene djelatnosti: Sport, stipendije, socijalna davanja… 
 • Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja: planirano 13.000,00 KM, realizovano 10.000,00 KM (takmičenja nisu održana zbog COVID-a); 
 • Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom: planirano 19.000,00 KM, realizovano 19.820,00 KM; 
 • Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata: planirano 42.000,00 KM, realizovano 27.006,60 KM; 
 •  Prevoz učenika srednjih škola na području općine Kakanj za 2021. godinu: planirano 7.500,00 KM, realizovano 6.000,00 KM; 
 • Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom: planirano 15.000,00 KM, realizovano 0,00 KM; 
 • Refundacija troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama: planirano 30.000,00 KM, realizovano 29.996,20 KM; 
 • Studentske stipendije iz Budžeta Općine: planirano 263.000,00 KM, realizovano 262.250,00 KM; 
 • Đačke stipendije iz Budžeta Općine: planirano 100.000,00 KM, realizovano 100.000,00 KM; 
 • Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja: planirano 6.000,00 KM,realizovano 5.00,00 KM; 
 • Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika: planirano 30.000,00 KM, realizovano 30.000,00 KM; 
 • Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe: planirano 15.000,00 KM, realizovano 15.000,00 KM; 
 • Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj: planirano 8.000,00 KM, realizovano 7.525,00 KM; 
 • Transfer udruženju dijabetičara „Slatki život“ Kakanj: planirano 22.000,00 KM, realizovano 22.000,00 KM; 
 • Transfer za vjerske zajednice: planirano 40.000,00 KM, realizovano 36.800,00 KM; 
 • Transfer JU Biblioteka Kakanj- participacija troškova: planirano 38.000,00 KM, realizovano 38.000,00 KM; 
 • Finansiranje narodne kuhinje Merhameta: planirano 40.000,00 KM, realizovano 40.000,00 KM; 
 • Kapitalni transfer HO Merhamet za nabavku hladnjače: planirano 10.000,00 KM, realizovano 10.000,00 KM; 
 • Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK: planirano 49.314,28 KM, realizovano 49.314,28 KM; 
 • UG Medika- sufinansiranje sigurne kuće: planirano 5.911,59 KM, realizovano 5.911,59 KM 
 • Transfer JU Dom zdravlja Kakanj- ultrazvučni pregled žena: planirano 4.000,00 KM, realizovano 4.000,00 KM; 
 • Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći: planirano 30.000,00 KM, realizovano 30.000,00 KM; 
 • Transfer za omladinske projekte: planirano 11.500,00 KM, realizovano 11.495,00 KM; 
 • Transfer za Crveni krst/križ: planirano 10.000,00 KM, realizovano 10.000,00 KM 
 • Program ostalih udruženja: planirano 45.000,00 Km, relaizovano 44.633,33 KM; 
 • Transfer KUD Dikan: planirano 10.000,00, relizovano 10.000,00 KM; 
 • Transfer za sport: planirano 640.000,00 KM, realizovano 639.522,87 KM; 
 • Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih: planirano 50.000,00 KM, realizovano 45.208,66 KM; 
 • Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj: planirano 50.000,00 KM, realizacija u toku; 
 • Transfer iz programa za obilježavanja značajnih datuma i manifestacija: planirano 20.000,00 KM, realizovano 7.893,00 KM; 
 • Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija: planirano 18.000,00 KM, realizovano 5.032,72 KM. 
 1. Općinska inspekcija: Kamere na lokacijama divljih deponija, poduzeto 4.810 inspekcijskih radnji, naplaćeno oko 37.000 KM novčanih kazni (10.000 KM više u odnosu na 2020. godinu) 
 • U 2021. godini Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio ukupno 4.810 inspekcijskih radnji;  
 • Poduzete su ukupno 593 preventivne i represivne mjere;  
 • U 2021. godini na brojnim lokacijama na kojima se pojavljuju divlje deponije smeća postavljene su kamere. Postavljanje kamera se pokazalo učinkovitim u pogledu otkrivanja počinilaca i suzbijanja pojave divljih deponija; 
 • Po planu inspekcijskog nadzora poduzet je 401 inspekcijski pregled, po zahtjevu/inicijativi 294, po prijavi/nalogu 135 inspekcijskih pregleda, a poduzeto je i 135 kontrola poduzetih mjera; 
 • Obavljeno je 797 službenih razgovora uz davanje stručnih savjeta, uzeta je 141 izjava, ispostavljeno je 60 zaključaka, sačinjeno je 336 službenih zabilješki; 
 • Zaprimljeno je 25 žalbi na rješenja; 
 • Inspektori su 13 puta na Općinskom sudu prisustvovali kao podnosioci prijava, a 9 puta kao svjedoci; 
 • Broj prekršajnih naloga unesenih u registar iznosi 199; 
 • Uklonjeno je 11 građevina i 6 predmeta; 
 • Ukupna vrijednost novčanih kazni u 2021. godini koje se uplaćuju u budžet i dalje troše za stipendije, prevoz đaka i slično iznosi 37.236 KM što je za 10.000 KM više u odnosu na 2020. Godinu; 
 • Pored navedenog Odsjek za inspekcije je od 1.1.2021. godine do 15.12.2021.godine izdao 3.699 rješenja o zabrani kretanja oboljelih osoba i kontakata u vezi koronavirusa (od toga 2.072 kontakta). U istom periodu 2020. godine izdato je 3.375 rješenja o zabrani kretanja oboljelih osoba i kontakata u vezi koronavirusa (od toga 755 kontakata). 
 1. Civilna zaštita: Navalno vozilo i nova oprema za vatrogasce 
 1. Obuka struktura  CZ 
 • U više navrata vršena je obuka stanovništva putem javnih emitera na području općine Kakanj u vidu obavještenja, upoznavanja sa propisima iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i zaštite i spašavanja zbog prirodnih ili drugih nesreća; 
 • U oktobru 2021. godine izvršena je edukacija iz oblasti protivpožarne zaštite svih uposlenika Općine Kakanj u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj; 
 • Općina Kakanj učestvuje u zajedničkom programu Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR). Kroz program je obuhvaćeno pet oblasti i to: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo i školstvo. Za realizaciju ovog programa formirana je lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Predviđeno je da program traje do 2022. godine. Ove aktivnosti su rađene i u 2021.godini; 
 • U sklopu programa DRR izvedena je pokazna vježba na objektu Srednje tehničke škole  „Kemal Kapetanović“  gdje je prikazan stepen obućenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj i dijela menadžmenta pomenute škole, pod pokroviteljstvom Vlade Švicarske i UN, u saradnji sa HO „World Vision“ i UNICEF;  
 • Dio uposlenika Službe civilne zaštite Kakanj prisustvovao je obuci na temu „Obuka trenera za koordinaciju rada kampova“, a u okviru DRR platforme; 
 • Odlukama Općinskog štaba civilne zaštite od  4.6. i 4.11.2021.godine odobrena su sredstva za obuku svih članova i nabavku opreme i redovan  rad Crvenog križa u iznosu od 2.000 KM; 
 • Dodijeljena je finansijska pomoć za Udruženje Streljački klub „Sretno“ Kakanj u iznosu od 500 KM za odlazak na takmičenje članova streljačkog kluba; 
 • Realizirana je saradnja s udruženjima od značaja za sistem civilne zaštite (Radio-klub, Crveni križ, Udruženje „ Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj). 
 1. Hitne i preventivne mjere 
 • I u  2021.godini aktuelan je problem širenja koronavirusa (COVID-19). Upućivan  je apel za poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite, kao i za vakcinaciju građana. Općinski štab civilne zaštite je donio  Odluku o davanju pomoći za Dom zdravlja Kakanj u iznosu od 5.000 KM za nabavku testova i druge opreme. Upućen je apel i preporuka građanima za redovno provođenje higijensko-epidemioloških mjera u cilju prevencije i suzbijanja širenja koronavirusa; 
 • U cilju poduzimanja preventivnih mjera na sprečavanju nastanka neželjenih posljedica, u saradnji sa mjesnim zajednicama na području Općine Kakanj izvršena je nabavka i podjela cijevi i građevinskog materijala koji će se koristiti za sanaciju i regulaciju korita potoka i odvodnju podzemnih i površinskih voda u klizištima. Za nabavku materijala utrošeno je 22.761,00 KM, a podjelom je obuhvaćeno 30 mjesnih zajednica. Prioritet je sanacija oštećenih korita potoka i regulacija odvodnje oborinskih  i pozemnih voda. Mještani su uzeli učešće kroz ugradnju materijala;   
 • 5, 6 i 7. novembra 2021.godine usljed obilnih padavina došlo je do porasta nivoa rijeke Bosne na visinu od 423 cm. Kako bi se spriječile veće materijalne štete poduzete su preventivne mjere – dovoženje nasipa i pravljenje obaloutvrda na obali rijeke Bosne. Izvršeno je nasipanje materijala kod Mosta mladih, u naselju Povezica, kod rudničkog mosta i naselju Karaulsko Polje; 
 • Klubu spasilaca – GSS Kakanj dodijeljena je pomoć u iznosu od 3.000 KM za nabavku potrebne opreme za GSS Kakanj; 
 • Služba civilne zaštite, u saradnji sa TUN-timom, KUCZ i PS Kakanj vrši redovno obilježavanje i uklanjanje pronađenog zaostalog NUS-a. U toku 2021.godine prikupljeno je i predato: 20  komada – ručna odbrambena bomba,  50 komada sitne municije i jedna mina BM-120 mm. 
 1. Saniranje šteta 
 • U mjesecu novembru usljed obilnih padavina došlo je do izlijevanja rijeke Bosne iz svog korita u naselju Doboj, Povezice i Karaulsko Polje. Tom prilikom je poplavljeno 17 stambenih objekata (podrumske prostorije) i 4 garaže. Općinski štab civilne zaštite je donio odluku o davanju pomoći za 17 porodica čiji su stambeni objekti bili poplavljeni (ukupni iznos pomoći 5.800,00 KM); 
 • Dodijeljena je finansijska pomoć za porodicu Ćosić Latifa iz Javora u iznosu od 2.000,00 KM čiji je stambeni objekt pretrpio štetu usljed požara. 
 1. Nabavka i održavanje opreme Službe CZ, Općinskog štaba i jedinica CZ 
 • Provedena je procedura javne nabavke i nabavka  potrebne opremu za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu (vatrogasne uniforme, zaštitne cipele, radne majice, pumpa-Honda, usisne korpe „B“ i „C“, usisne cijevi „B“ i „C“, pumpa za pranje vozila, vitlo sa gumenom cijevi i mlaznicom, prah za gašenje požara i ostali sitni inventar u iznosu od 30.846,16 KM.  
 • Izvršena je procedura javne nabavke vatrogasne cisterne „Mercedes Atego“ (5.000 litara vode) u vrijednosti od 83.000,00 KM bez PDV; 
 • U toku je provođenje javne nabavke za nabavku potrebne opreme za strukture civilne zaštite u iznosu od 20.000,00 KM (šatori, grijalice, kontejner, dvogled, vreća za spavanje, čebad, kaca za vodu, ručna baterija-punjiva, alati…). 
 1. Izrada planske dokumentacije 

          Na osnovu zakonske regulative izvršeno je ažuriranje Procjene i Plana zaštite i spašavanja.  

 1. Ustrojavanje struktura CZ 
 • U skladu sa Odlukom o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja izvršeno je ažuriranje i popuna svih Službi zaštite i spašavanja sa kojima su potpisani međusobni ugovori (5 službi); 
 • Objavljen je javni poziv za popunu struktura civilne zaštite i ustrojavanje jedinica civilne zaštite opće namjene u svim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj. Tendencija je na daljoj transformaciji i širenju mreže povjerenika civilne zaštite kao rentabilnijeg oblika zamjene za tzv. „rejonske štabove“ u sadašnjim okvirima rada i mogućnostima djelovanja. Ove akivnosti su kontinuirane i  nastavit će se i u narednoj godini. 
 1. Aktivnosti  Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj 
Vrsta intervencije Broj intervencija u 2021.godini Broj intervencija u 2020.godini 
Stambeni objekat 16 
Pomoćni objekat (štala, garaža i slično) 
Dimnjaci 17 18 
Šumski požar,  nisko rastinje, suha trava 115 115 
Poplave i druge nesreće 
Požar na vozilima i saobraćajni udesi 
Tehničke intervencije (kontejneri, smeće, gume, sijeno,otključavanje stana, sapiranje , prevoz vode…) 48 37 
U K U P N O:  209 204 
Sa danom 20.12.2021.   
 • Na svim intervencijama Profesionalna vatrogasna jedinica je bila pravovremena, uspješna i efikasna do završetka akcije. U poređenju sa prethodnom godinom može se konstatovati da je došlo do povećanja ukupnog broja intervencija; 
 • Učešće pravnih lica iz oblasti šumarstva koja gospodare i čuvaju šume u 2021. godini je više nego skromno i u oblasti prevencije i u oblasti utvrđivanja identiteta lica koja izazivaju ove požare. Isto tako, skromni su i njihovi kapaciteti u oblasti vatrogastva.  
 1. Opća uprava: Šalter-sala, matične knjige, pripravnici… 

U toku 2021.godine obavljeni su sljedeći poslovi:  

 • izvršeno 144.737  ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, 
 • izdato izvoda iz matičnih knjiga 25.266;  
 • izvršeno upisa u matičnu knjigu rođenih (MKR) – 441; 
 • izvršeno upisa u matičnu knjigu umrlih (MKU) – 512; 
 • Obavljeno vjenčanja i izvršeno upisa u matičnu knjigu vjenčanih (MKV) – 287; 
 • Uporedni pokazatelji: 

     2016   2017 2018        2019 2020   2021 

MKR    457    475 476    473 416 441 

MKV           285    295 298 252 245    287 

MKU             383    357     421 400 504 512 

 • Putem javnog poziva poslodavcima u 2021. godini angažovana su 43 pripravnika i lica na stručnom osposobljavanju. Iz 2020.godine preuzete su obaveze refundacije za 36 lica, što znači da je u 2021. godini finansiran rad 79 pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju. Za te namjene izdvojeno je iz Budžeta Općine Kakanj 195.000 KM. Svim poslodavcima koji su se javili na javni poziv odobren je angažman pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju; 
 • U 2021. godini uspješno su održani i provedeni izbori za savjete 42 mjesne zajednice. 
 1. Općinsko pravobranilaštvo 
 • U 2021. godini pravobranilaštvo je dalo 104 mišljenja na ugovore imovinsko-pravne prirode i rješenja o utvrđivanju vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu; 
 • U 2021. godini pravobranilaštvo je imalo u radu ukupno 47 parničnih predmeta. Od te brojke u ovoj godini je podneseno 19 tužbi i to dvije od strane Općine Kakanj zastupane po pravobranilaštvu (radi isplate i jedna regresni zahtjev), dok je 17 tužbi podneseno protiv Općine Kakanj. Tužbe su podnesene radi naknade štete – 7 slučajeva (i materijalna i nematerijalna šteta, te radi diskriminacije i naknade štete), radi sticanja prava vlasništva na zemljištu u državnoj svojini dospjelošću – 5 slučajeva,  uređenje međa – dva slučaja, isplata razlike naknade (Općinska izborna komisija) – 1 slučaj, isplata duga – jedan slučaj, te  radi neosnovanog bogaćenja – 1 slučaj (kladionica); 
 • U 2021.godini od strane sudova pravosnažno je riješeno  9 parničnih predmeta i to na način  da su uvaženi tužbeni zahtjevi tužilaca u 3 predmeta (jedan naknada štete-klizište iznos 3.000 KM, dvije  utvrđenje prava vlasništva i uknjižba), u 2 predmeta tužbeni zahtjev je riješen u korist Općine Kakanj(isplata duga), u dva predmeta odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja (utvrđivanje i uknjižba) i u dva predmeta tužitelj je povukao tužbu; 
 •  Najznačajni predmeti, po mišljenju pravobranilaštva, su tužbe radi diskriminacije i naknade štete podnesene od kladionica, od kojih su dvije riješene u prvostepenom postupku od strane općinskih sudova Široki Brijeg i Travnik na način da su tužitelji odbijeni sa tužbenim zahtjevom i obavezani su da Općini Kakanj naknade troškove postupka; 
 • U ovoj godini je  bilo 97 izvršnih predmeta i to iz ranijeg perioda 79, a u 2021. godini 18.  Kada je riječ o 2021.godini Općina je podnijela 13 prijedloga za izvršenje, a protiv iste je podnešeno 5 prijedloga za izvršenje. Izvršeno je 18 predmeta; 
 • Upravnih postupaka i sporova je u posmatranoj godini bilo 12, od čega je 11 rješeno, a jedan predmet je neriješen. Devet upravnih sporova je riješeno u korist Općine, a dva u korist tužitelja.  

Komentari su zatvoreni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Dugme za prihvatanje Pročitaj više