Kakanj -24- online
CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

FILMSKE SCENE U ZAVIDOVIĆIMA: Kidnapovao vlastito dijete, tražio novac, auto i drogu

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 18.08.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv M.O. zbog krivičnih djela počinjenih u stanju neuračunljivosti i to Otmica iz člana 180. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, Nasilje u porodici iz člana 222. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. KZ FBiH, Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. i članom 28. KZ FBiH i Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239 stav 3. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 20.08.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zavidovići.

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. i 410. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m o O P T U Ž N I C U Protiv osumnjičenog: M.O., iz Z., neosuđivan, zbog postojanja osnovne sumnje da je

1.Dana 24.05.2021. godine u prijepodnevnim satima, u mjestu K., općina Z. u spratu kuće vlasništvo M. I., u kojoj stanuje zajedno sa svojom suprugom i dvoje malodobne djece, u neuračunljivom stanju, usljed duševne bolesti-akutnog psihotičnog poremećaja, učinio protupravno djelo, na način da je zatvorio i držao zatvorenog svog mldb. sina Dž.M. (rođen …2021. godine) u spavaćoj sobi i tako mu oduzeo slobodu i mogućnost pristupa drugih osoba do njega, a s ciljem da drugog prisili da što učini, odnosno ne učini, na način da je nakon što je prethodno u toku dana u navedenom stambenom objektu vršio nasilje prema svojoj supruzi M. V. i ugrozio njen mir i tjelesnu cjelovitost, tako što je istu zaključao u spavaću sobu zajedno sa njihovim mldb. sinom Dž.M., cijelo vrijeme držeći u zadnjem džepu pantalona nož metalne oštrice sa plastičnom drškom, ukupne dužine 270 mm, sa dužinom metalnog dijela 145 mm i plastičnog rukohvata dužine 125 mm, oznake “STAINLESS STEEL”, proizvođača “SHEFFIELED. ENGLAND”, te galameći na V., vrijeđajući je i prijeteći da neće izaći iz spavaće sobe i da sebi uzme tutu, da bi V.istog dana oko 16,30 sati poslao u grad da mu podigne novac u banci u iznosu od 700 KM i kupi droge za 50 KM,

na način da je V. izgurao iz kuće, te nakon što je ista otišla od kuće, a potom ga telefonom iz Grada obavijestila da nije podigla novac i kupila drogu, zaprijetio da ne dolazi kući, riječima: “Ako dođeš ubit ću te, nemoj mi dolaziti na oči“, nakon čega je V. otišla do kuće u kojoj stanuju njegovi roditelji i o događaju telefonom obavijestila policiju, pa su po pozivu, na mjesto događaja stigli policijski službenici, nakon čega je zaključao sprat kuće u kojem se nalazio sa svojim mldb. sinom Dž.M., izašao na terasu kuće držeći u jednoj ruci svog mldb. sina Dž.M., a u drugoj naznačeni nož, te zahtijevao da njegova supruga V. uđe u kuću, ali da mu prije toga doveze vozilo Mercedes reg. oznaka … do pred balkon, nakon čega je prijeteći sa balkona prisutnim policijskim službenicima da će zaklati mldb. Dž.M. i ubiti sebe ukoliko mu odmah ne izbroje 700,00 Eura i novac stave na vozilo Mercedes zajedno sa 5 grama marihuane i da će tada V. moći ući u kuću, cijelo vrijeme prijeteći da će zaklati dijete ukoliko policajci provale u kuću,

CNC Acaddemy

CNC Acaddemy

zatim sa terase, prema policijskim službenicima pobacao sto, stolice, saksije i mobitel koji je izlomio rukama i lupajući ga o ogradu, prijeteći da će mldb. Dž.M. baciti sa terase zahtijevajući da se V. popne na terasu ljestvama i da za to ima tri sekunde ili će u protivnom baciti dijete sa terase, nakon čega je počeo sa odbrojavanjem dok je držao mldb. sina Dž.M. isturenog preko ruba terase, da bi nakon što se njegova supruga V. popela na zadnju letvu ljestava, istu slobodnom rukom povukao za kosu i prebacio preko ograde balkona na terasu i odmah istu više puta bokserima i šakama udario u predjelu glave, nakon čega je V. dao mldb. sina Dž.M., te je ugurao u spavaću sobu i kada je V. spustila mldb. sina Dž.M. u krevetić, uzeo V. sa obje ruke i bacio na krevet, te spriječio istu da ustane na način da je svojim koljenom pritiskao prsa V. i tukao istu šakama i bokserima po glavi govoreći: “Ti ćeš meni
dovesti policiju, ja sam tebe poslao po drogu, a ti si mi dovela policiju“, nakon čega je V. naredio da izađe i pokupi stvari koje je pobacao sa balkona, da bi nakon što je ista izašla iz kuće kako bi postupila po njegovoj naredbi i nakon što su se policijski službenici sklonili sa gornje strane kuće kako ih ne bi vidio, bos skočio sa balkona, sjeo u naznačeno vozilo Mercedes i velikom brzinom se dao u bijeg regionalnim putem Zavidovići-Olovo u pravcu Olova, a za njim u potjeru su krenuli policijski službenici,
2.Dana 24.05.2021. godine oko 20,20 sati u mjestu V., općina Z., u neuračunljivom stanju, usljed duševne bolesti-akutnog psihotičnog poremećaja, učinio protupravno djelo, na način da je silom pokušao spriječiti ovlaštena službena lica PS Z., I.A. i M. M. u vršenju službene radnje koju su poduzimali u okviru svojih ovlasti, uhićenja učinitelja krivičnog djela,

a nakon što je prethodno u mjestu K. protupravno zatvorio i držao zatvorenog svog mldb. sina Dž.M. prijeteći da će ga ubiti ukoliko njegova supruga ne uđe u kuću u kojoj je držao zatvorenog sina, te ukoliko policijski službenici pokušaju ući u kuću, te nakon što je izvršio nasilje prema svojoj supruzi V., poslije čega se vozilom Mercedes dao u bijeg, a nakon što je u mjestu V. na benzinskoj pumpi „J.“ zaustavljen od policijskih službenika i u trenutku kada su ga isti namjeravali lišiti slobode, tako što su istom prišli i saopštili mu da će biti lišen slobode i razloge za lišenje, počeo se odupirati pokušavajući pobjeći sa mjesta na kome je pronađen, u čemu ga je spriječio policijski službenik M. M., tako što ga je rukom uhvatio za desnu ruku u predjelu šake, da bi ovaj nastavio sa pružanjem aktivnog otpora odgurujući M.od sebe, nakon čega ga je i policijski službenik I. A. rukama uhvatio za ruke u predjelu ramena, nastavio sa još jačom agresivnošću i pružanjem aktivnog otpora, tako što je A. uhvatio za uniformu, zbog čega su obojica pali na tlo, pri čemu su policijski službenici cijelo vrijeme izdavali naredbe da postupi po njihovim naredbama, na koje naredbe se oglušivao, da bi prilikom pada na tlo policijski službenik I. A.zadobio lake tjelesne povrede u predjelu lijeve i desne šake, nakon čega su ga tek na tlu uspjeli savladati i staviti pod kontrolu i lišiti slobode,

Dana 24.05.2021. godine oko 20,20 sati u mjestu V., općina Z., suprotno odredbama člana 4. stav 1., 2., 3. i 5. u vezi sa članom 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH, u neuračunljivom stanju, usljed duševne bolesti-akutnog psihotičnog
poremećaja, učinio protupravno djelo, na način da je neovlašteno, za ličnu upotrebu, posjedovao dva paketića načinjena od najlonske folije, sa sadržajem zeljaste biljne materije, zelene boje, neto masa 0,488 i 0,496 grama, za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu tetrahidrokanabinol (THC) poznatiju kao opojna droga „marihuana“, koja droga je pod rednim brojem 13. i 26. liste Liste psihotropnih tvari iz tabele I Zabranjene tvari i biljke i koja je proglašena takvom, a koju opojnu drogu je dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Z., čime je u stanju neuračunljivosti učinio protupravna djela, i to:

 • pod tačkom 1. krivično djelo Otmica iz člana 180. stav 2. KZ F BIH, u vezi sa
  stavom 1. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom Nasilje u porodici iz člana 222. stav 3.
  KZ F BIH, u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona,
 • u sticaju, sa pod tačkom 2. krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju
  službene radnje iz člana 358. stav 3. KZ F BIH, u vezi sa stavom 1. i 2. istog zakona, u vezi sa
  članom 28. KZ FBiH i
 • u sticaju, sa pod tačkom 3. krivičnim djelom Posjedovanje i omogućavanje uživanja
  opojnih droga iz člana 239. stav 3. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Izvor 072info

Komentari su zatvoreni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Dugme za prihvatanje Pročitaj više